Skip to content
Komunikaty

Informacja o czwartym wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd „DOMAX” S.A. z siedzibą w Wysokim Mazowieckiem przy ul. Rynek Piłsudskiego 79, 18-200 Wysokie Mazowieckie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036737 (dalej: Spółka), informuje, że w dniu 16 listopada 2020 r. nastąpiło czwarte wezwanie wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Rynek Piłsudskiego 79,     18-200 Wysokie Mazowieckie.