Skip to content
Komunikaty

Archiwum dla wrzesień 2020

Informacja o pierwszym wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd „DOMAX” S.A. z siedzibą w Wysokim Mazowieckiem przy ul. Rynek Piłsudskiego 79, 18-200 Wysokie Mazowieckie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036737 (dalej: Spółka), informuje, że w dniu 14 września 2020 r. nastąpiło pierwsze wezwanie wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia…

Czytaj więcej